ILUSTRACIJE V REVIJAH

Ilustracije za naslovnice in članke v revijah Monitor, Gospodarski vestnik, Eko knjiga, Energija doma, EnergetikaNET...

Ilustracija za naslovnico in nosilni članek v revije Eko knjiga. Tema je bila razgradnja starih avtomobilov.

Ilustraciji za naslovnici revije Energetika.NET

Ilustracije za naslovnico in vsebinski del revije Energija doma.

Med leti 2003 in 2005 sem kot ilustrator sodeloval pri prenovljeni reviji Gospodarski vestnik.

Ilustracija za naslovnico in znak za 5. obletnico revije Gradbenik.

Ilustracija za naslovnico revije Didakta.

Kot ilustrator sem sodeloval pri nastanku revije Monitor. Ilustriral sem prve tri naslovnice in ikone, ki so služile za grafično opremo revije. Več o nastanku revije je pred časom napisal Andrej Klemenc v članku Kako nastane nov časopis?.